A nyilvános munkaállomások használati szabályzata

A Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Nyilvános Munkaállomásainak Használati Szabályzata

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Szervezeti és Működési Rendjének 4. számú melléklete

Hatályba lépés ideje: 2014. július 1. 

A  könyvtár  olvasójeggyel  rendelkező  regisztrált  olvasói  számára,  –  a  fenti 
szabályzatban  meghatározott  feltételekkel  -  a  teljes  nyitva  tartási  időben  nyilvános 
hozzáférésű számítógépeket (a továbbiakban olvasói munkaállomások) bocsát rendelkezésre
tanulmányi  és  kutatási  feladatok  céljából  az  alábbi  elektronikus  szolgáltatásokhoz.  A 
szolgáltatások használatához  igény esetén  az olvasószolgálati  csoport  munkatársai segítséget 
nyújtanak. 

A könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) 

A  könyvtárban  minden  olvasói  munkaállomásról  elérhető.  A  katalógus  távoli 
(könyvtáron  kívüli)  idő  és  térbeli  korlátok  nélküli  elérési  lehetősége  interneten,  a  könyvtár
honlapjáról  (kivéve  az  időnkénti  karbantartási  szünetet):  a  http://193.6.34.40:8992/F  címen
biztosított.  A katalógusban történő keresés regisztráció nélkül is lehetséges, a dokumentumok 
kölcsönzéséhez be kell iratkozni. 

CD és DVD adatbázisok, multimédiás források

Az  alábbi  szolgáltatásokat  csak  beiratkozott  olvasók  vehetik  igénybe  a  könyvtár  2. 
emeleti Multimédiás Olvasótermében. A fenti források  használatának szándékát jelezni kell a 
2. emeleti olvasószolgálati pultnál tartózkodó könyvtárosnak  és  le kell adni az olvasójegyet a 
fenti  pultnál.  Ezt  követően  a  könyvtár  arra  kijelölt  munkatársa  telepíti  a  kért  adatbázist  a 
Multimédiás  Olvasóterem  adott  gépére,  illetve  szükség  esetén  fejhallgatót  vagy  egyéb 
tartozékot is biztosít  az Olvasó számára. A források  használatának befejezése után azt Olvasó 
a pultnál visszakapja olvasójegyét.

Kivonatos és teljes szövegű szakirodalmi adatbázisok, EISZ szolgáltatások
A  fenti  adatbázisok  valamennyi  olvasói  munkaállomásról  elérhetők.  Az  adatbázisok 
használatával  az  Olvasó  tudomásul  veszi  és  magára  vonatkozóan  érvényesnek  tartja  a 
szolgáltató által megfogalmazott használati feltételeket. Ezek a következők: 
  •   tilos a folyóiratok egyes számainak szisztematikus letöltése és archiválása, 
  •   tilos a letöltött cikkek könyvtárközi kölcsönzésben való szolgáltatása,
  •   tilos a cikkek elektronikus úton történő továbbadása. 
A találatok, illetve a folyóirat cikkek helyben letölthetők az olvasó által hozott vírusmentes
USB  hordozóra,  vagy  az  olvasói  munkaállomás  meghatározott  meghajtójára / könyvtárába. 
Igény  esetén  a  lementett  dokumentumok  kinyomtathatók  az  aktuális  nyomtatási  díjtétel 
szerinti áron. 

A NEPTUN hallgatói információs és a Moodle tananyag kezelő rendszerek használata

A fenti szolgáltatások a könyvtár valamennyi olvasói munkaállomásán hozzáférhetők..
A  személyes  adatok  védelme  érdekében  fokozottan  felhívjuk  a  felhasználók  figyelmét  arra, 
hogy  a  használat  végén  jelentkezzenek  ki  a  fenti  alkalmazásokból.  Ennek  hiánya,  az  egyéb 
okokból  történő  adatvesztés,  vagy  más  tanulmányi  rendszerben  felmerült  problémáért  a 
könyvtár nem vállal felelősséget. 

Irodai programcsomagok használata

A második és harmadik emeleti olvasótermek összes munkaállomásán van használható 
irodai  programcsomag.  Az  esetleges  kompatibilitási  problémák  megoldásában  az 
olvasószolgálati  könyvtárosok  nyújtanak  segítséget.  Felhívjuk  minden  Olvasó  figyelmét  az 
elvégzett  munka  elmentésére,  mert  az  olvasói  munkaállomások  rendszeres  frissítése  során 
minden  olvasói  adatot  törlünk!  Az  elmentett  munka  letölthető  az  olvasó  által  hozott 
vírusmentes  USB  hordozóra,  vagy  az  olvasói  munkaállomás  meghatározott  meghajtójára  / 
könyvtárába.  Igény esetén a lementett dokumentumok kinyomtathatók az aktuális nyomtatási 
díjtétel szerinti áron.

Saját tulajdonú informatikai eszköz használata

Saját  tulajdonú  informatikai  eszköz  vezetékes  csatlakoztatására  a  2.  és  3.  emeleti 
olvasóterem  kijelölt  pontjain  van  lehetőség.  Az  igénylés  során  olvasójegy  ellenében 
használhatja a könyvtár által biztosított kábellel a hálózati infrastruktúrát. Nem engedélyezett 
a számítógépen a magán célú, túlzott mértékű használat, továbbá olyan tevékenység folytatása 
vagy szolgáltatás indítása, amely a számítógépes infrastruktúra erőforrásait nagy mértékben 
igénybe  veszi,  működését  veszélyezteti  és  nem  az  egyetemi  célokat  szolgálja.  A  HBONE 
hálózatot igénybe vevő felhasználóra a NIIF által megfogalmazott szabályzat (NIIF  Program 
Felhasználói Szabályzata) is mérvadó. A használat feltétele a fenti szabályok megismerése és 
azok kötelező érvényű elfogadása. Jogosulatlan, vagy szabályzatba ütköző tevékenység esetén 
a könyvtár illetékes munkatársa letilthatja a hálózati forgalmat az adott helyen. A Könyvtár 
vezeték nélküli hálózati eszközeihez való kapcsolódáskor is a fenti szabályok érvényesek

A nyilvános munkaállomások használati rendje

-  Csak  tanulmányi-kutatási  tevékenységgel  összefüggő  géphasználat  engedélyezett, 
ennek  értelmében  tilos  a  privát  célú  használat  (peer  to  peer  hálózatok   használata, 
illegális  szoftverek  letöltése  és  azon  honlapok  látogatása,  amelyek  jó  ízlést  vagy 
társadalmi csoportokat sértenek), 
-  tilos a letöltő programok, a különböző torrent alkalmazások használata;
-  tilos a szoftver másolása, 
-  tilos a szoftver konfigurációinak megváltoztatása, 
-  tilos a hardver konfigurációk megbontása. 
Amennyiben  a  könyvtár  munkatársa  a  felsorolt  tevékenység  folytatását  észleli  az  olvasói 
munkaállomáson,  felszólíthatja  az  olvasót  ezen  tevékenység  befejezésére.  Ha  a  felszólítás 
nem  érte  el  a  célját,  a  könyvtár  illetékes  munkatársának  joga  van  letiltani  az  adott 
munkaállomást.

A Szabályzat megszegéséből, a nem rendeltetésszerű használatból okozott kárért a 
felhasználót anyagi felelősség terheli és maga után vonja a cselekmény súlyának megfelelően 
a könyvtári szolgáltatásokból történő időleges vagy végleges kizárást. 
A fenti szabályzat a felhasználók érdekeinek védelmét szolgálja és betartása segíti az 
olvasók és a könyvtár munkáját. 

Az olvasói munkaállomások használatával az Olvasó a fenti szabályzatot elfogadja és betartja.